Forma MRP

Date:19 Nov, 2022

Forma MRP

ระบบวางแผนการผลิต วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและบริหารการผลิตแบบครบวงจร สามารถปรับระบบให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแต่ละบริษัท